SafeCon:

Veilig, Verantwoord en Vertrouwd

SafeCon is een (inter)nationaal werkende organisatie van veiligheids professionals. Geen enkel bedrijf is tenslotte gelijk dus waarom zou u met minder dan maatwerk genoegen nemen? Onze bedrijfsstrategie en de inzet van onze professionals is gericht op het leveren van kwaliteit en om de opdrachtgever zijn bedrijfsvoering tot een minimum te beperken. Veiligheid en productiviteit kunnen wel degelijk samengaan als het maar goed gepland wordt. Onze core business is toegespitst op de 4 onderstaande kerngebieden.